Løypemelding Øvre Sjodalen

Her finner du løypemelding for Øvre Sjodalsområdet

 

Skriv her 

Hei!

27. januar 2017: Det er ikkje føre til å stikke, trakke eller å leggje skispor innst i Sjodalen enda, dessverre.

 

13. februar 2017. Det er kjørt spor rundt nedre Sjodalsvatn. Det er fortsatt svært lite snø. Det er ikkje føre til å stikke, trakke eller å leggje skispor innst i Sjodalen enda, dessverre.

I helga var det folk både på Besshø, Heimdalshø og Kvassryggen. Dei kunne melde om fine forhold for toppturar, i alle fall etter forholda. Det er hardt, 5 cm snø oppå og det er ikkje skavlete.

 

14. februar 2017. Det er kjørt løype frå Besseggen Fjellpark, Maurvangen og opp til Heimdalsmunningen.

 

20. februar 2017. Isen på Gjende er ikkje trygg. Har opna seg tvers over frå Leirungsåa.

 

27. februar. Det har kome litt snø i natt og vi har kjørt løype over isen frå Bessheim og 4 km i Hoskalia. Det er også kjørt frå Bessheim langs med vegen til Maurvangen, Besseggen Fjellpark, opp Flyvegen og opp i Brurskardet. Det er ikkje kjørt rundt Brurskardsknappen, berre ned att same veg.

 

Ver merksam på at no har vi gps på skuterane slik at det blir oppdatert direkte inn på skisporet.no. Løypemeldinga der er som oftast meir oppdatert til ei kvar tid enn denne du ser her. Men vi er tre bedrifter som kjører og vi har berre to gps-ar, så somme gonger vil det ikkje syne på skisporet.no at vi har kjørt. Til dømes når vi brukar to skuterar likt. Men nå i vinter (2017) er det så lite snø at vi må leggje løypene utanom dei vanlege traseane. Og da slår ikkje denne gps-en inn.

 

 

Bessheim - Gjendesheim nedre Så vidt trakka. Ikkje stikka og lagt spor.
Bessheim - Gjendesheim øvre Ikkje stikka, ikkje trakka og ikkje lagt spor.
Gjendesheim - Maurvangen  Ikkje stikka, men trakka med skuter og ikkje lagt spor.
Isen mellom Bessheim og Besstrond Trakka og lagt spor. Ikkje stikka.
Maurvangen - Brurskaret -Maurvangen. (Rundt Brurskarsknappen).  Er kjørt og lagt spor. Ikkje stikka.
Rundløype Hosketjern- innunder Gåpåpiggen - Maurvangen. Trakka og lagt spor.
Maurvangen - Gåpåpiggen - Bessheim  Ikkje stikka, ikkje trakka og ikkje lagt spor.
Maurvangen - Bessheim Kjørt eit par turar med snøskuter, ikkje stikka. Lagt spor.   
Maurvangen - Hosketjern

 Kjørt med snøskuter, ikkje stikka. Er lagt spor.

Bessheim - Hosketjern  Kjørt med snøskuter, ikkje stikka. Men det er kjørt spor.

Krysset innunder Gåpåpiggen-Molflya-Brurskaret

 Ikkje stikka, ikkje trakka og ikkje lagt spor.
Gjendesheim - Besstrondfjellet - Besstrond  Ikkje stikka, ikkje trakka og ikkje lagt spor.
Gjendesheim/ Bessheim - Bessvatnet  Ikkje stikka, ikkje trakka og ikkje lagt spor.

Heimsand - Russvatnet 

 Ikkje stikka, ikkje trakka og ikkje lagt spor.
Jotunheimenløypa  Ikkje stikka, ikkje trakka og ikkje lagt spor mellom nedre Sjodalsvant og Hosketjønn. Men det går an å gå på isen på Øvre Sjodalsvatn. Frå Hosketjønn til Gjendesheim er det kjørt spor.  
Gjendesheim - Oskampen, gjennom Heimdalen

 Ikkje stikka enda.

Gjendesheim - Leirungen - Gjendesheim  Ikkje stikka, ikkje trakka og ikkje lagt spor. Isen på Gjende er ikkje trygg per 20. februar 2017.
 Nedre Sjodalsvatn.   Her er det kjørt med sporleggjar.
 Birisjøen   Ikkje stikka, ikkje trakka og ikkje lagt spor.
 Heimsand-Butjønn (over nedre sjodalsvatn)

 Ikkje stikka, ikkje trakka og ikkje lagt spor.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

God tur!